Město podalo trestní oznámení. Ubytovna nemůže být otevřena.

Vedení města Kladno podalo v souvislosti s ubytovnou v Rozdělově, která v dubnu vyhořela a musela být z bezpečnostních důvodů uzavřena, trestní oznámení. Rozhodla o tom městská rada. Zároveň také projednala stížnost obyvatel kladenských ulic v okolí ubytovny.

„Nejen k rozdělovské ubytovně se uskutečnila řada intenzivních jednání a důkladně jsme o ní debatovali také s externími právníky. Na prvním místě přitom musí být veřejný zájem. Protože je i z dopisu, který přišel na radnici, zřejmé, že se obyvatelé ulic Doberská, Kořenského, Zeyerova a dalších obávají o zdraví a bezpečnost, podali jsme trestní oznámení. A to pro podezření, že neznámý pachatel či pachatelé v souvislosti s ubytovnou v Rozdělově spáchali trestný čin obecného ohrožení,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Vše tak prošetří orgány činné v trestním řízení.“

IMG_7769.jpg

Podle městu aktuálně známým informacím provozovatel rozdělovské ubytovny zajistil po dubnovém požáru nápravu pouze částečně, a to z pohledu požárních předpisů. Co se týče požadavků stavebního úřadu, zatím se situace nezměnila. Objekt nemůže být otevřen.

V Kladně je v současné době dvacet pět ubytoven, jejichž nájemcům se vyplácejí sociální dávky. Jsou zcela plné, a to i kvůli zrušení opatření obecné povahy k bezdoplatkové zóně (OOP).  Zrušil ho Středočeský kraj, zjednodušeně proto, že ho minulé vedení města nevhodně připravilo jako celoplošné. Radnice nyní chystá nové OOP tak, aby odpovídalo platné legislativě.

Kladenská výzva

Systém trestání za přestupky v našem státě kolabuje. Jediným trestem za spáchání přestupku je pokuta. V České republice existuje skupina obyvatel, bez prokazatelných příjmů a majetku, které nelze postihovat a kteří proto opakovaně porušují zákon, bez jakékoli újmy.

kladenská-výzva

Tento stav netrápí jen obyvatele našeho města. Za poslední více než půl rok jsem se často setkával s obyvateli jednotlivých kladenských čtvrtí. Bez ohledu na to, zda se jednalo o sídliště nebo o oblasti s rodinnými domky, považovali občané za nejdůležitější zajištění veřejného pořádku. Požadují od města, aby je ochránilo proti krádežím, nadávkám, rušení nočního klidu a dalším přestupkům proti majetku a občanskému soužití. Zmíněné přestupky většinou páchají znovu a znovu tytéž osoby.

Občané uvádějí, že pokud přestupky nahlásí, náprava je jen krátkodobá. Ano, v lepším případě přijede městská policie nebo policie ČR, udělí blokovou pokutu na místě, nebo sepíše hlášení a věc předá na vyřízení správnímu orgánu, ale za chvíli ty samé osoby vesele páchají přestupky dál.

Někteří lidé již na oznamování přestupků rezignovali, jiní naopak uvažují o tom, že vezmou spravedlnost do vlastních rukou. Systém odstrašování pachatelů přestupků podle nich zkolaboval. Občan, který chodí do práce, nebo pobírá důchod a spáchá přestupek, dostane pokutu, tu zaplatí a příště si spáchání přestupku rozmyslí. Člověk, který nemá žádné prokazatelné příjmy či majetek, je prakticky nepostižitelný. Pokutě se jen zasměje. Nejen v našem městě jsou výtečníci, kteří prokazatelně páchají přestupky jako na běžícím pásu, a nic se jim nestane.

Proto potřebujeme, aby se tímto problémem začala zabývat zodpovědná místa, především ministerstva spravedlnosti a vnitra a obě komory našeho parlamentu. Osoby opakovaně páchající přestupky musí být postižitelné i finančně, např. na sociálních dávkách. Kromě toho musí existovat i účinné alternativní tresty jako jsou obecně prospěšné práce, účinně vymahatelné omezení jejich pohybu v určitých lokalitách nebo domácí vězení. Zřejmě bude nutné začít posuzovat opakované závažné přestupky proti veřejnému pořádku jako trestný čin, podobně jako u krádeží.

Je nutné zajistit, aby za přestoupení zákona nebyli postihováni jen slušní lidé, ale především ti neslušní.

Ing. Dan Jiránek
Primátor Statutárního města Kladno

https://mestokladno.cz/kladenska-vyzva-prestupku-pribyva-vymahatelnost-postihu-je-minimalni-reste-katastrofalni-situaci/d-1477086/p1=2100050370?fbclid=IwAR2Hfiudb7h6PLP38ZNjT1h90dzolmrHp9rdwTeP8VPMKps2w4Ocy8DlHuY

Město vypsalo výběrové řízení na nového jednatele divadla

Provoz divadla se musí stabilizovat, a to zejména po finanční stránce. Rovněž je třeba ekonomiku zprůhlednit, umět řádně vysvětlit a eliminovat nevýhodné smluvní vztahy.

Je nepřijatelné, aby se dál prohlubovala ztráta, škrtaly mzdy herců a zaměstnanců a zároveň s tím vybraným soukromým osobám, které v divadle nezastávaly žádnou funkci, rozdávaly dary ve výši stovek tisíců korun.

„V Divadle Kladno je třeba změnit ekonomiku,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Rozhodně nechceme měnit dramaturgii, tedy vlastní kulturní činnost divadla, naopak. Odborná ekonomická stabilizace má divadlu přinést víc peněz, což by se logicky v dobrém projevilo i na mzdách zaměstnanců divadla a rozvoji divadla. Teď to bohužel bylo tak, že i když město na divadlo vyčlenilo stejné peníze jako loni, odměny a mzdy divadelníku se snížily. Proč není jasné.“

 

Opravy chodníků a silnic červen 2019

Z důvodů uzavírek ulic Gen. Klapálka, Milady Horákové a Doberské není možné opravovat na dalších frekventovaných místech. To ale neznamená, že by se opravy ostatních silnic zcela zastavily. Opravuje se na méně frekventovaných místech, kde to není tolik vidět…

Nyní byla dokončena oprava náměstí Jana Opletala a okolních ulic v Rozdělově. Opravuje se také Kladenská na Korei a dokončuje se Sokolská v Motyčíně. V blízké době by se měla začít opravovat ulice Dr. Vrbenského (vedle hlavní pošty). Připravuje se oprava Wolkerovy, Kralupské (Lidická – Ininova) a V. Beránka (Žižkova – Husova).

Sekat či nesekat, toť otázka

Najít optimální míru seče není jednoduché. Snažíme se sekání ve městě optimalizovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání. Na mnoha místech, zejména v sídlištích, je udržován vyšší trávník, který v období veder lépe drží vlhkost a snižuje okolní teplotu. Nevýhodou je, že po dešti pak mnohem rychleji startuje růst trávy.

sekat-ci-nesekat
Pokud chceme ve městě snížit v těchto vedrech teplotu a zadržet vlhkost, musíme se smířit s tím, že po dešti občas tráva vyroste tak rychle, že ji firmy nestihnou posekat. Na některých místech bude tedy vyšší, než se na ně podle plánu údržby postupně firmy dostanou.
Nevýhodou tohoto postupu je, že nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, kdy bude pršet. Jeden vydatný déšť může znamenat, že tráva vyroste za týden pomalu do pasu. I když mají seč ve městě na starosti tři firmy, není v jejich možnostech posekat celé město za jeden den. Situace je o to komplikovanější, pokud prší několik dní za sebou, kdy tráva roste, ale nejde sekat.
Druhou možností je provádění seče nakrátko. Na pohled to bude hezčí, ale jen do doby, než trávník vyschne. Spolu s tím dojde v období veder k vysychání travnatých ploch, které způsobí zvýšení teploty ve městě. Čerstvě posekaný trávník vypadá hezky, ale podle většiny odborníků má takový způsob sekání na klima ve městě spíš negativní vliv.

V tuto chvíli vytipováváme několik míst s nižším pohybem obyvatel, kde by měly být vysazeny květinové louky. 🌼 🌺🌸

Podjezd ve Vodárenské čeká oprava

Most i opěrné zídky podjezdu ve Vodárenské jsou ve špatném stavu a je potřeba je opravit. Doba opravy jedné opěrky je odhadovaná na dva měsíce a je kvůli ní nutné zavřít jeden jízdní pruh. Vzhledem k dalším uzavírkám, není možné s opravami začít v tomto roce.

FBV1

Oprava severní části by měla být zahájena o prázdniny v příštím roce. Zároveň s tím bude opravena zídka a přilehlý chodník. V následujícím roce by měla proběhnout oprava jižní zídky a rekonstrukce mostu.

Z důvodu bezpečnosti bude přesunut přechod na nebezpečném horizontu, který od podjezdu směrem k Bestu.

Prvotní obavy lidí z toho že bude podjezd zasypán, byly zažehnány hned na začátku včerejšího setkání u 8 ZŠ. Následně se rozběhla debata o problémech celé lokality. Vše je vyznačeno a je teď na magistrátu, aby problémy a požadavky občanů zhodnotil a začal postupně řešit.