Více parkování, nové chodníky a parkové úpravy Štechova

  • Navýšení parkovací kapacity o 80 aut
  • Parkové úpravy
  • Nové veřejné osvětlení
  • Nové chodníky

Jak vypadala Štechova před opravou a po ní?

Parkování Kladno Štechova ODS původní stav