Na Kladně jsem prožila v podstatě celý svůj dosavadní život. Nyní zde žiji se svým manželem a šestiletým jezevčíkem. S příchodem zimy se naše rodina navíc rozroste o dalšího „dvounohého“ člena, na kterého se všichni moc těšíme.

IMG_2397.JPGCo se týká mého profesního života, vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v současné době pracuji jako advokátní koncipientka v pražské advokátní kanceláři. Na podzim letošního roku dokončím tříletou koncipientskou praxi, po které budu skládat advokátní zkoušky, abych se mohla plně věnovat profesi advokátky.

Ačkoliv již téměř deset let dojíždím za studiem anebo za prací do Prahy, každý den se ráda vracím do Kladna, kde se svojí rodinou trávím i většinu volného času. Myslím, že takový životní model si zvolilo více Kladeňáků. Ve spolupráci s Vámi bych ráda řešila, jakým způsobem zlepšit dopravu za účelem komfortnějšího dojíždění za prací a jak celkově zpříjemnit čas, který mimo pracovní dobu trávíme v našem městě. Mým cílem je žít spolu s Vámi v bezpečném městě, kde je dostatek smysluplného společenského, kulturního a sportovního vyžití. Ve městě, ve kterém můžeme bez obav vychovávat naše děti a snažit se, aby při první lákavé příležitosti neutíkali za bydlením do hlavního města.