• Všechna výběrová řízení a přijaté faktury budou zveřejněny na internetu. Ukončíme zadávání veřejných zakázek “z ruky” podivným firmám bez zkušeností.
  • Přestaneme platit za zbytečné služby. V tuto chvíli platíme firmám napojeným na vedení města za služby, jejichž přínos pro občany je mírně řečeno nevalný. Takovou praxi ukončíme.
  • Při výběru dodavatele budeme dbát na to, aby město dostalo co nejlepší poměr kvality a ceny. Nabídneme veřejnosti účast v komisích rady města, dozorčích radách městských firem a také v hodnotících komisích velkých výběrových řízení.
  • Zápisy z jednání komisí rady města budou veřejně dostupné na webu.
  • Členové výborů zastupitelstva a komisí rady města musí mít prokazatelně vzdělání nebo zkušenost v oblasti, kterou řeší.

Možná si řeknete, že na splnění všech slibů nebudou peníze. Budou. Kladno je největší a nejbohatší město v kraji. Pokud jdou opravit silnice a chodníky v Mladé Boleslavi nebo pokud může vyrůstat kvalitní architektura v maličké Líbeznici, půjde to i tady.

Nejprve musíme zajistit, aby přestaly mizet peníze z rozpočtu, jak se děje v posledních letech. Bez problémů potom splníme většinu našeho programu.

Jen hospodaření magistrátu nás stojí každý rok o 60 milionů víc, než tomu bylo v roce 2014, nikdo neví, kde tyto peníze mizí. Sportovní areály města, kladenské Divadlo a TEPO se propadají do čím dál větších ztrát. Hospodaření městských firem je v tak zoufalém stavu, že kdyby současné vedení města nezdvojnásobilo dotace, firmy by zkrachovaly. Pokud se zeptáte, za co konkrétně peníze z města v městských firmách utraceny, odpovědi se nedočkáte. To chceme změnit.

Ne za čtyři roky, ale během několika měsíců. Chceme průhledné hospodaření města, férový přístup k veřejným zakázkám a vyrovnaný rozpočet. Chceme, aby každá koruna vynaložená městem, byla dohledatelná na internetu. Lukáš Hanes


Poskytování informací jak je to teď?

Ministerstvo vnitra při kontrole zjistilo opakované porušování zákonů při poskytování informací magistrátem města Kladna. Vedení města výsledky kontroly nejdříve zatajilo, následně o nich lhali.

Na seznamy přijatých faktur, smlouvy nebo zápisy z komisí se ptáme 4 roky. Za tuto dobu jsme vyhráli několik soudů. Poplatky za prohrané soudy zaplatilo město nebo městské firmy z veřejného rozpočtu. Náš opakovaný apel, aby byla zajištěna náprava, vedení města dlouhodobě ignoruje. To je absolutně nepřijatelná praxe, kterou ihned ukončíme.

pro-transparentni-hospodareni-down


DopravaBezpečnost Rozvoj | Školství | Sport Zdraví Řízení města