Chceme, aby férové školství poskytlo všem stejně kvalitní start do života. Město musí vytvořit místa ve školkách a zlepšovat prostředí v těch stávajících. Budeme podporovat základní školy ve skutečně moderním vzdělávání a iniciovat užší spolupráci s vysokými školami, které zvyšují prestiž a atraktivitu Kladna.

  • Více peněz mateřským a základním školám. Spíše než plošné financování vybavení, chceme ocenit dobré ředitele, učitelky a učitele i nepedagogické pracovníky. Vybavení bez dobrých pedagogů je k ničemu. Dobří pedagogové jsou zárukou dobré výuky.
  • Zlepšíme prostředí ve stávajících třídách pomocí adaptivního osvětlení a rekuperace vzduchu.
  • Školy vybavíme skříňkami na učebnice. Díky tomu, nebude nutné nosit domů těžké aktovky.
  • Zlepšíme kvalitu stravy v mateřských a základních školách.
  • Dostupné vzdělání. Ve spolupráci s řediteli zavedeme stipendijní programy pro studium na středních a vysokých školách.
  • Rozšíříme počet míst pro děti s logopedickou vadou.
  • Zasadíme se pro vytvoření speciální třídy pro autisty.
  • Zavedeme voucherový systém na výuku cizích jazyků. Město se tak bude podílet na nákladech na výuku cizích jazyků.
  • Zaměříme se na podporu pedagogických asistentů a na rozvíjení projektů prevence šikany.

pro-zdrave-skoly-down


DopravaBezpečnost Rozvoj Hospodaření | Sport Zdraví Řízení města