Přístupem k informacím, otevřeností a elektronizací veřejné správy dlouhodobě zabýváme. Víme tedy přesně, kde jsou současné problémy a co udělat, aby nebyly, a Kladno bylo skutečně otevřeným městem.

Klíčový úřad města – magistrát musí svoje kompetence vykonávat efektivně a předvídatelně.

  • Úřady mají obíhat data, ne lidé. Zavedeme systém jedněch dveří, abyste i složitější povolení vyřídili u jedné přepážky.
  • Komunikace s úřadem elektronicky. Tedy pokud si to budete přát. Klasickou formu styku s úřady samozřejmě zachováme, chceme nabídnout i novou cestu, pomocí které si na úřadě vyřešíte nejrůznější záležitosti z pohodlí domova nebo z mobilního telefonu na cestách.
  • Zastupitelstva, na kterých budou projednávány body důležité pro rozvoj města, budou v odpoledních hodinách tak, aby se mohlo zúčastnit co nejvíce občanů.
  • Změníme jednací řád, aby občané mohli přednést své dotazy na začátku jednání zastupitelstva.
  • Současné vedení města zneužívá městská média k šíření nepravdivých informací a pro vlastní předvolební kampaň. Tuto praxi ukončíme. Městská média musí být apolitická a přinášet občanům města nezkreslené informace.
  • Zajistíme, aby měsíčník Kladno měl řádnou redakční radu a nesloužil jen k prezentaci vedení města. Místo v radě dostanou spolky i sportovní kluby.
  • Vytvoříme Radu seniorů (komisi rady města) s vlastním rozpočtem na podporu aktivit seniorů.
  • Internetový přenos jednání zastupitelstva již zajišťujeme a budeme v tom pokračovat.
  • Budeme průběžně zjišťovat názory občanů na aktuální záležitosti.

radnice-vstricna-k-obcanum-down


DopravaBezpečnost Rozvoj Hospodaření | Školství | Sport Zdraví