Doprava na Kladně musí být bezpečná a plynulá. Chystáme radikální změnu v přístupu k opravám infrastruktury a napojení na metropoli. Kompletní rekonstrukce vozovek a více parkovacích míst.

 • Zlepšíme dopravní obslužnost vzdálenějších částí města, zejména Švermova, Dubí, Dříně a Vrapic.
 • Spolehlivé a pohodlné cestování veřejnou dopravou. Vyjednáme lepší podmínky pro město, kde budou sankce za zpoždění. Spoje budou navazovat a ukazovat dobu příjezdu i odjezdu. Nové autobusy budou vybaveny klimatizací.
 • Připravíme generel dopravy. Návrh řešení vybraných dopravních problémů vypracovaný za účelem dosažení adekvátní úrovně bezpečnosti a plynulosti všech druhů dopravy  ve městě.
 • Bezpečné cyklostezky. Nebudeme realizovat nesmyslné trasy cyklostezek, které omezí a ztíží dopravu, budou stát peníze a nikdo po nich nebude jezdit. Chceme cyklostezky, které lidem usnadní pohyb po městě a umožní dětem bezpečně dojíždět na kolech do školy nebo na tréninky.
 • Modernizujeme autobusový terminál.
 • Postavíme parkoviště a druhý menší autobusový terminál u hlavního vlakového nádraží.
 • Plynulá doprava díky chytrým semaforům, které se v případě nízkého stupně dopravy vypnou.
 • Zásadní změny v dopravě budeme předem projednávat s obyvateli. Odmítáme nesmyslné zásahy do dopravy jakými bylo například rušení odbočovacích pruhů na Vítězné ulici.
 • Vytvoříme koncepci pro tvorbu nových parkovacích míst. Díky tomu začnou parkovací místa vznikat během dvou let tam, kde jsou potřeba. Prioritou pro nás bude parkoviště u hlavního nádraží a zvýšení kapacity parkovišť v sídlištích a v centru města.
 • Budeme spolupracovat s krajem na urychlení prací na obchvatu Fialka – Hřebečská křižovatka, který výrazně odlehčí dopravní zátěži v Kročehlavech.
 • Začneme prosazovat modernizaci vlakového spojení s Prahou tak, aby bylo bez vlivu na běžný provoz, včetně spojení přilehlou cyklostezkou na Prahu.

pro-opravene-silnice-down


Do chvíle, kdy píšeme tento program, stávající vedení města nepostavilo ani metr cyklostezky, opravy silnice se lepí tak, že nevydrží ani rok. Chodníky jsou v zoufalém stavu a veřejná doprava ostudou města. Největší investiční akce na opravy komunikací v minulém roce skončila naprostým fiaskem. Vedení města informovalo o tom, že investují do oprav 260 milionů, ale neopravili ani kilometr silnice.

Všechny opravy se šijí horkou jehlou pár měsíců před volbami. Pokud chceme, aby na Kladně byla radost žít 365 dní v roce, je potřeba začít měnit věci doslova od podlahy nebo přesněji řečeno od země.

Kvalitní chodníky, silnice a veřejná doprava jsou pro nás prioritou číslo jedna. Proto okamžitě zahájíme kompletní rekonstrukci chodníků a silnic. Zhotovitele vybereme transparentním výběrovým řízením tak, abychom dostali co nejlepší kvalitu za nejnižší cenu. Samozřejmostí bude bezbariérovost. 

Lukáš Hanes a Petr Drnec


Bezpečnost Rozvoj Hospodaření | Školství | Sport Zdraví Řízení města