Co uděláme pro to, aby se Kladno stalo atraktivním městem?
 • Opravíme komunikace, chodníky, veřejná sportoviště a parky.
 • Revitalizujeme sídliště Sítná, Kročehlavy, Rozdělov a další části města. Zejména Švermov, Dubí, Dříň a Vrapice.
 • Podpoříme výstavbu bytů pro zejména pro seniory a mladé rodiny.
 • Prioritou bude doprava mezi Kladnem a Prahou. Budeme řešit návaznost vlakové dopravy na místní autobusovou dopravu a osobní dopravu. Zajistíme možnost parkování u hlavního vlakového nádraží.
 • Postavíme nová sportoviště pro veřejnost, zejména pro děti.
 • Zavedeme architektonické soutěže jako standard. Chceme, aby na Kladně vznikaly nejen funkční, ale i vzhledově kvalitní stavby.
 • Čisté Kladno bez přetékajících popelnic a hromad odpadků kolem. Zvýšíme počet svozů odpadů a obnovíme pravidelné kontroly údržby a čištění města. Vany na velkoobjemový odpad budou k dispozici častěji.
 • I když se to může zdát jako banalita, zejména starší občany trápí nedostatek veřejných toalet. Ve městě zřídíme veřejné toalety, které budou pravidelně udržované a včetně prostor pro přebalování dětí.
Co uděláme pro to, aby se Kladno stalo přitažlivým městem pro Kladeňáky i investory?
 • Do rozhodování o vlivu nových investic na život ve městě zapojíme širokou veřejnost. Zásadní změny musí být předmětem diskuze založené na dostupných informacích.
 • Budeme řešit každou rozvojovou lokalitu jako celek a nedovolíme, aby jednotlivé investice bránily dalšímu rozvoji. Budeme posuzovat vliv nových investic na dopravu a dostupnost služeb.
 • Investoři se musí podílet na vyvolaných investicích. Musí přispět na výstavbu silniční sítě, školek, MHD a další občanské vybavenosti.
 • Společný nákup energií pro občany a firmy. Díky společnému nákupu můžou jak občané, tak firmy ušetřit ročně nemalé částky.
Co uděláme pro to, aby se Kladno stalo ekonomicky silným městem?
 • Podpoříme vyčištění starých ekologických zátěží ve starých průmyslových zónách. Vedení města nesmí bránit stávajícím ekonomickým aktivitám v těchto územích, naopak je potřeba podpořit rozvoj infrastruktury.
 • Budeme se podílet na umísťování nových aktivit v průmyslových zónách. Budeme podporovat moderní a pro 21. století perspektivní investiční záměry.

pro-ohleduplny-rozvoj


Rozvoj Kladna bude vždy ovlivňovat vzdálenost od Prahy, průmyslové dědictví v podobě starých výrobních areálů a nedostatek volných ploch pro rozvoj bez starých zátěží. Místo toho, aby byly využívány plochy bývalých výrobních areálů, je v plánu na jedné z posledních volných rozvojových ploch města Na Růžovém poli vybudovat obří obchodní centrum. To nám nedává smysl. 

Chceme, aby Kladno bylo atraktivním městem se silnou a moderní ekonomickou základnou. Chceme, aby Kladno bylo přitažlivé pro investory, ale hlavně, aby bylo přitažlivé pro Kladeňáky.

Petr Drnec a Lukáš Hanes


DopravaBezpečnost Rozvoj Hospodaření | Školství | Sport Zdraví Řízení města