Radikální zlepšení dopravní infrastruktury

 • opravené a bezpečné silnice
 • plynulá doprava bez zbytečných uzavírek
 • podpora pro všechny druhy dopravy
 • více parkovacích míst a smysluplná strategie parkování

Bezpečné Kladno bez heren a ubytoven

 • dostatečně financovaná a akceschopná městská policie
 • podpora těch co pracují, místo rozdávání dávek

Sport, školství a kultura

 • podpora mládežnického i vrcholového sportu
 • dostatek dostupných a vhodných sportovišť

Ohleduplný rozvoj

 • revitalizace sídlišť
 • návaznost vlakové dopravy na autobusovou a osobní dopravu
 • architektonické soutěže
 • vyčištění starých ekologických zátěží

Transparentní a rozumné hospodaření

 • efektivní využívaní majetku
 • dobře fungující městské firmy

Radnice vstřícná k občanům

 • systém jedněch dveří
 • komunikace s úřadem elektronicky
 • rada seniorů

Chytré Kladno

 • město kde technologie slouží lidem

Zdraví a sociální péče

 • lékárna s nonstop provozem
 • centrum pro praktické lékaře

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=88BKE8rQ040&w=560&h=315]