Od roku 2014 je Kladenská ODS v opozici. Radnici vede koalice stran Volba pro Kladno, ANO a KSČM. I z opozice se snažíme prosadit alespoň část programu, se kterým jsme šli do voleb.

Program na volební období 2014-2018

ODStartovali jsme MODERNÍ Kladno

 • Chodníkový program (oznámkování chodníků podle stavu a priorit za účasti veřejnosti, rekonstrukce chodníků podle známek), zvýšíme počet opravených ulic,
  budeme pokračovat v rekonstrukci chodníků ve čtvrtích rodinných domů a na sídlištích.
 • moderní autobusový terminál – vybudujeme moderní terminály v návaznosti na vlaková spojení, přátelské město pro cyklisty – zavedeme bike sharing (samoobslužnou půjčovnu kol) na území města a v okolí, zvýšíme počet stojanů na kola, zvýšíme počet cyklostezek
 • zvýšíme počet veřejných míst s bezplatným připojením na internet, stejně jako zavedeme wi-fi na zastávkách
 • vyřešíme nové parkování pro Sletiště a sportovní areály
 • odkloníme kamionovou dopravu z centra města a od bytových a rodinných domů
 • podpoříme podnikatele snížením cen za předzahrádky na celém území města,
  postavíme moderní městskou tržnici na náměstí Svobody, zajistili jsme úspěšné farmářské trhy v úterý, ve středu a v pátek
 • zajistíme snížení životních i podnikatelských nákladů zorganizováním společného nákupu energií pro občany a živnostníky

ODStartovali jsme BEZPEČNÉ Kladno

 • zastavíme ubytovny – využijeme všech dostupných prostředků, včetně našeho vlivu ve Svazu měst a obcí, pro to, aby ubytovny již nebyly výhodným byznysem, využijeme veškerých zákonných prostředků města pro zvýšení kontrol soukromých ubytoven.
 • prosadíme zákaz výkupu kovů od zlodějů
 • rozšíříme kamerový systém se zaměřením na problematické lokality a dětská hřiště
 • zvýšíme počet strážníků v ulicích a počet kontrol hlídek městské policie u ubytoven, škol, dětských hřišť, supermarketů a dalších míst, která občané vnímají jako problematická
 • nebudeme tolerovat znečišťování veřejného prostranství
 • zajistíme bezpečné křižovatky
 • soustředíme se na bezpečné, bezbariérové a osvětlené přechody
 • budeme pokračovat ve vylepšování a modernizaci veřejného osvětlení
 • zajistíme snížení životních i podnikatelských nákladů zorganizováním společného nákupu energií pro občany a živnostníky.

ODStartovali jsme ZELENÉ Kladno

 • rozšíříme povinné příspěvky developerů do kompenzačního fondu města, který jsme vytvořili, a budeme důsledně dbát na jeho využití pro zlepšení životního prostředí
 • budeme pokračovat v revitalizaci a modernizaci sídlišť
 • vybudujeme více krytých stání pro kontejnery, abychom zamezili šíření nepořádku
 • investujeme do příměstských lesů ve spolupráci s vlastníky pozemků pro jejich pohodlnější využití k rekreaci a sportovním aktivitám pro kladenské obyvatele
 • revitalizujeme a zkrášlíme zahrady u školek a škol
 • zavedeme systém brigád pro studenty na úklid zelených ploch a pro další městské služby
 • rozšíříme plochy parků a postupně budeme upravovat zeleň ve vnitroblocích
 • podpoříme další nákup moderních autobusů šetrných k životnímu prostředí (např. na plynový pohon)
 • zajistíme nový a levnější zdroj kvalitní pitné vody přímo ve městě.

ODStartovali jsme BUDOUCNOST Kladna

 • zrekonstruujeme dětské dopravní hřiště tak, aby se stalo zajímavým a atraktivním místem pro naše nejmenší
 • zmodernizujeme venkovní koupaliště u Aquaparku a v Bažantnici
 • podpoříme sport zejména se zaměřením na vaše děti
 • z lokality kolem sportovního areálu Kablo Kladno a lesa Boroviny vytvoříme nový prostor pro trávení volného času
 • zajistíme moderní vybavení učeben a techniku ve školách
 • zasadíme se o lepší nabídku výuky jazyků ve školkách
 • budeme dále podporovat vysoké školy pro rozšíření možností vzdělání,
 • zasadíme se o otevření lékárny s nonstop provozem
 • vytvoříme grantový systém pro kulturu, ochotnické soubory a začínající umělce,
 • rozšíříme nabídku trávení aktivního života pro seniory rozvíjením programu Kladno seniorům
 • zavedeme programy pro aktivní rodiče na mateřské dovolené a podpoříme jejich vlastní aktivity
 • vytvoříme podmínky pro nové využití chátrajících industriálních budov v areálu Poldi.

ODStartovali jsme TRANSPARENTNÍ Kladno

 • nezvýšíme daň z nemovitosti, přesto zvýšíme investice do komunikací, chodníků a parkovišť ve vašich čtvrtích minimálně na dvojnásobek vybrané daně,
 • zajistíme přímou informovanost občanů o dění ve městě či jejich čtvrti prostřednictvím mobilní aplikace Kladno v mobilu – kulturní a sportovní akce,
 • změny územního plánu, stavební řízení a EIA (vliv staveb na životní prostředí), prodeje a pronájmy majetku města a jeho organizací
 • zajistíme zveřejňování informací na internetu (smlouvy, materiály pro jednání zastupitelstva města) a průběžné zveřejňování čerpání rozpočtu města (interaktivní rozpočet),
 • zajistíme pravidelné setkávání představitelů města v jednotlivých lokalitách, protože každý kout našeho města je důležitý,
 • zavedeme moderní komunitní financování, to znamená, že vyčleníme část prostředků z rozpočtu na každou lokalitu a necháme o jejím konkrétním využití rozhodnout občany.