Váš hlas pro ODS je hlasem pro:

Opravené silnice Radikální změnu v přístupu k opravám infrastruktury a napojení na metropoli.

Bezpečné ulice Kladno musí být město kde se máma o své děti nebude bát.

Zdravé školy Děti z Kladna se dostanou do škol a školek v blízkosti domova a budou vědět, že dostávají špičkové vzdělání v moderních učebnách. Ve školách se naučí perfektně anglicky tak, že jim jejich vrstevníci na gymnáziích budou závidět.

Transparentní hospodaření Férový přístup k veřejným zakázkám a vyrovnaný rozpočet. Chceme, aby každá koruna vynaložená městem, byla dohledatelná na internetu.

Cíl?

Vytvořit z Kladna město kde bude radost žít. Moderní ekonomickou základnu, kam budou za prací, vzděláním a sportem jezdit lidé z celého okolí. Město, které v kvalitě života a poskytovaných služeb bude patřit ne ke špičce v okrese nebo v kraji, ale ke špičce ve světě.

To je naše vize. 

Celý program ODS do komunálních voleb v roce 2018