Příjem přihlášek do volebních komisí pro rok 2021 byl ukončen.

Přihlášení do okrskové volební komise Kladno

Jelikož se nezadržitelně blíží volby do Poslanecké sněmovny PČR, které proběhnou ve dnech 8.–9. října 2021, máte možnost zasednout do volebních komisí za ODS Kladno a dohlédnout tak na řádný průběh voleb. Odpovědi na nejčastější otázky najdete pod formulářem.

Budeme rádi za Vaši pomoc s kontrolou při sčítání hlasů.

  Odesláním formuláře vyjadřujete souhlas se zásadami zpracováním osobních údajů.

  Nejčastější dotazy ohledně volebních komisí

  Jaká je odměna volební komise?

  Předseda komise – 2200 Kč
  Místopředseda komise – 2100 Kč
  Člen komise – 1800 Kč

  Dostanu volno v práci?

  Ze zákona má člen volební komise, který je zároveň zaměstnancem, nárok na pracovní volno a náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. Jeho zaměstnavatel se může poté obrátit na obecní úřad a požádat o refundaci. Pokud člen volební komise pracuje jako OSVČ, má nárok na náhradu ušlého výdělku v maximální výši 340 Kč za den po prokázání své činnosti u obecního úřadu, například předložením výpisu z živnostenského rejstříku. V obou případech členům komise naleží i uvedená jednorázová odměna.

  Jaká je náplň práce členů volební komise?

  Náplní práce volební komise je příprava a organizace průběhu voleb, dohlížení na řádný průběh voleb, zapisování přicházejících voličů na základě předložení občanského průkazu, musí dbát na pořádek v dané místnosti, ve které členové komise sedí, a v neposlední řadě dohlíží na správnost a tajnost hlasování. Po vypršení času a odevzdání posledního hlasu do volební urny sečtou členové komise volební výsledky a vyhotoví zápis.

  Kdo může usednout ve volební komisi?

  Každý, kdo se chce stát členem volební komise, musí splňovat několik podmínek. Musí být občanem České republiky. Další podmínkou je plnoletost, tedy věk nad 18 let, a přihlášení k trvalému pobytu v České republice. U zájemce nesmí být překážka výkonu volebního práva a v neposlední řadě musí platit, že nekandiduje ve volbách.

  Jak se stát členem?

  Stát se členem volební komise lze dvěma způsoby – přihlášením na radnici nebo nominací politické strany. Pro nominaci za ODS stačí vyplnit formulář na této stránce.

  Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, kontaktujte naši oblastní manažerku.