Skip to main content

Zastupitelstvo města Kladna, se bude konat 19. září 2018 v 8:00 hod, ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT  na nám. Sítná v Kladně.

Podklady pro 20. zasedání zastupitelstva města Kladna

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání Statutárního města Kladna
 3. Program prevence kriminality pro město Kladno
 4. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2018
 • Poskytování dotací a darů Městem
 • Rozpočtová opatření Města na rok 2018
 • Určení auditora pro přezkoumání hospodaření Města za rok 2018
 1. Majetkové záležitosti
 2. Návrhy ke schválení:
 3. Záležitosti školství na území města Kladna
 4. Záležitosti obecně prospěšných společností a zapsaných ústavů, založených Městem
 5. Pojmenování veřejného prostranství na území města Kladna
 6. Různé
 7. Diskuze
 8. Interpelace
 9. Návrh usnesení
 10. Závěr

 

Váš komentář

Close Menu

ODS Kladno

Ivana Olbrachta 60
27201 Kladno

E:info@odskladno.cz
T: 776 325 000