Skip to main content

Zastupitelstvo města Kladna, se bude konat 20. června 2018 v 8:00 hod, ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT  na nám. Sítná v Kladně.


Podklady pro 19. zasedání ZM – 20. 6. 2018 ke stažení

Podklady pro 19. zasedání ZM – 20. 6. 2018 ke stažení 2.část


Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání města Kladna
 3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kladna pro volební období 2018 – 2022
 4. Rozpočet Statutárního města Kladna za rok 2017
  1. Závěrečný účet Města za rok 2017
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2017
 5. Rozpočet Statutárního města Kladna za rok 2017
  1. Účetní závěrka Města za rok 2017
 6. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2018
  1. Poskytování dotací a darů Městem
  2. Rozpočtová opatření Města na rok 2018
 7. Majetkové záležitosti
 8. Regulační plán Kladno – Podprůhon (RP3)
  1. Vydání Regulačního plánu Kladno – Podprůhon (RP3)
 9. Regulační plán Kladno – Štechova (RP4)
  1. Vydání Regulačního plánu Kladno – Štechova (RP4)
 10. Projekty kofinancované z fondů EU
 11. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl
  1. Záležitosti společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
 12. Návrhy ke schválení:
  1. Záležitosti školství na území města Kladna
  2. Záležitosti MAD ve městě Kladně
  3. Pojmenování stávající prodloužené ulice a pojmenování nově vzniklé ulice na území města Kladna
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Interpelace
 16. Návrh usnesení
 17. Závěr
Close Menu

ODS Kladno

Ivana Olbrachta 60
27201 Kladno

E:info@odskladno.cz
T: 776 325 000