Skip to main content

Zastupitelstvo města Kladna, které se bude konat 25. dubna 2018 v 8:00 hod. Ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT  na nám. Sítná v Kladně.


Podklady pro 18. zasedání ZM – 25. 4. 2018 ke stažení


Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území Statutárního města Kladna za rok 2017
 3. Zpráva o činnosti Městské policie Kladno za rok 2017
 4. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2018
  • Rozpočtová opatření Města na rok 2018
 5. Majetkové záležitosti
 6. Územní plán Kladno
  • Vydání změn č. 1B a č. 1C Územního plánu Kladno
  • Pořízení změn č. 2 Územního plánu Kladno
 7. Regulační plán Kladno – Vojtěšská huť (RP2)
  • Vydání Regulačního plánu Kladno –  Vojtěšská huť (RP2)
 8. Návrhy ke schválení:
  • a)Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 43/18 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kladna“
  • b)Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 49/18 „O regulaci rušení nočního klidu“
  • c)Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 56/18 „O nočním klidu“
  • d)Záležitosti školství na území města Kladna
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Interpelace
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr

Váš komentář

Close Menu

ODS Kladno

Ivana Olbrachta 60
27201 Kladno

E:[email protected]
T: 776 325 000