Podjezd ve Vodárenské čeká oprava

Most i opěrné zídky podjezdu ve Vodárenské jsou ve špatném stavu a je potřeba je opravit. Doba opravy jedné opěrky je odhadovaná na dva měsíce a je kvůli ní nutné zavřít jeden jízdní pruh. Vzhledem k dalším uzavírkám, není možné s opravami začít v tomto roce.

FBV1

Oprava severní části by měla být zahájena o prázdniny v příštím roce. Zároveň s tím bude opravena zídka a přilehlý chodník. V následujícím roce by měla proběhnout oprava jižní zídky a rekonstrukce mostu.

Z důvodu bezpečnosti bude přesunut přechod na nebezpečném horizontu, který od podjezdu směrem k Bestu.

Prvotní obavy lidí z toho že bude podjezd zasypán, byly zažehnány hned na začátku včerejšího setkání u 8 ZŠ. Následně se rozběhla debata o problémech celé lokality. Vše je vyznačeno a je teď na magistrátu, aby problémy a požadavky občanů zhodnotil a začal postupně řešit.

Informace k přestavbě autobusového nádraží

Ihned v prosinci jsme začali zjišťovat informace ohledně projektu autobusového nádraží 🚌

50819654_2202782629986398_6601734423262003200_n

Klíčové informace:
– Je požádáno o stavební povolení, vzhledem k tomu, že se jeden z účastníků řízení odvolal, není zatím jisté, zda projekt v této podobě stavební povolení získá. V současné chvíli není možné se stavbou začít.

– Přes ulici (Duk. Hrdinů) umožnil nový regulační plán stavbu dalšího supermarketu, kde má výhledově vzniknout parkovacích 300 míst. O záměru jsme se dozvěděli až v prosinci, ve chvíli, kdy za nás kontaktovali zástupci investiční společnosti s informací, že mají dohodu o změně křižovatky u vjezdu do nádraží z T na X přičemž v lokalitě Maďarky by měl vzniknout další supermarket Kaufland. (na obrázku vpravo dole)

– Původní projekt přestavby autobusového nádraží vznikl na základě architektonické soutěže z roku 2016 a počítal s tím, že se přilehlý supermarket Lidl se posune směrem do ulice Dukelských Hrdinů. Bohužel nedošlo k dohodě a díky tomu, se projekt na komplexní přestavbu začal měnit až do současné podoby, kdy přilehlý supermarket zůstává na svém místě, není možné postavit budovu a propojit podzemní parkoviště nádraží se supermarketem.

– Odhadovaná cena první etapy (modře vyznačená) je 345 mil. Město má přislíbenou dotaci ve výši 100 milionů na terminál, dotaci 63-76 mil na podzemní parkoviště nezískalo.

– Celkově bychom v první etapě postavili za 245 milionů novou plochu pro odstavy autobusů (10), nové nástupní plochy (8), odbavovací terminál a podzemní parkoviště P+R. Velká část investice přitom padne na terénní úpravy, kdy je plocha stávajícího nádraží snížena a vyhloubena pro potřeby parkoviště. Cena na jedno parkovací místo by vycházela kolem 1 milionu korun.

– Druhá etapa odhad 130 milionů (šedé části – kancelářská budova a okolní budovy)

– Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány ve výší necelé půl miliardy. Vzhledem k tomu, že projekt jde hluboko pod povrch, počítá s přeložkami všech sítí a stavbou masivní opěrné zdi pod Poštovním náměstím je velice pravděpodobné, že náklady na stavbu, by ve finále byly mnohem vyšší.

Proto jsme začali hledat cesty, jak stávající projekt změnit, tak aby cestující měli komfort nového nádraží při snížení nákladů na jeho stavbu.

Hledáme možnosti, jak snížit cenu projektu například tím, že by došlo k přetrasování autobusových linek. Plochy, které by byly vyhrazeny pro odstavy pro autobusů, by mohly být částečně využít jako parkoviště, čímž by došlo k výrazné úspoře za stavbu podzemního parkoviště.

Na nádraží nastupuje 700 lidí denně pro které je plánováno 8 zastávek. (pro srovnání na nám Svobody nastupuje kolem 4000–4200 lidí denně) Je tedy otázka, zda má projekt, který by stál jeden roční investiční rozpočet města, v takové míře smysl.

O finální podobě nádraží se bude rozhodovat v příštích měsících. O dalším postupu vás budeme průběžně informovat.

Kladno bez heren

Zastupitelé města Kladna dnes odsouhlasili konec heren ve městě. Plníme tak jeden z bodů našeho programu.

Ve městě je nyní nahlášených přibližně 800 herních automatů. Nová vyhláška neumožní povolení žádného nového hracího automatu ve městě. Provoz už povolených automatů bude možný maximálně do konce platnosti vydaných licencí, což by mělo být nejpozději do konce října 2021 (licence byly minulým vedením primátora Volfa obnoveny těsně po volbách).

Opozice hnutí Volba pro Kladno předložila argumenty, které jsou totožné s postoji majitelů heren. Tvrdí, že zákaz heren povede ke zvýšené kriminalitě.

Nesmyslnost tohoto názoru, potvrzuje starosta Kolína, kde díky zákazu hazardu ve městě naopak kriminalita poklesla, ubylo vandalů a zlepšil se noční klid.

Jak volit?

Nadcházející volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat Kladno v nadcházejících letech. Volič může vybírat zastupitele mezi kandidátkami všech stran. Každý obdrží lístek, na kterém jsou uvedeny všechny kandidující strany.

Kdy se volí

Volby do zastupitelstev obcí se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14 hodin.

Jak se volí?


1. Chci hlasovat pro jednu stranu

Zakřížkujte čtvereček před názvem strany. Tak dáváte straně největší počet hlasů (33) a sílu prosazovat svůj program. (Je možné zakřížkovat pouze jednu stranu)

2. Chci hlasovat pro jednu stranu i pro kandidáty z jiných stran

Označte křížkem například Občanskou demokratickou stranu a dejte křížek ke kandidátům jiných stran. Tímto označená strana přichází o hlasy, které získávají strany vybraných kandidátů.

3. Nechci hlasovat pro strany pouze pro kandidáty

Takto můžete zakřížkovat 33 kandidátů. Pokud dáte více hlasů je celý volební lístek neplatný, pokud jich dáte méně, hlasy propadnou.

Jak mohu ODS a jejím kandidátům pomoci nejvíc?

Stačí jeden křížek u názvu strany a ODS tak dáte největší sílu prosazovat program. Čím více hlasů, tím více budeme mít zastupitelů. V komunálních volbách preferenční hlasy nehrají velkou roli.

Podklady pro 20. zasedání zastupitelstva města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna, se bude konat 19. září 2018 v 8:00 hod, ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT  na nám. Sítná v Kladně.

Podklady pro 20. zasedání zastupitelstva města Kladna

Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání Statutárního města Kladna
 3. Program prevence kriminality pro město Kladno
 4. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2018
 • Poskytování dotací a darů Městem
 • Rozpočtová opatření Města na rok 2018
 • Určení auditora pro přezkoumání hospodaření Města za rok 2018
 1. Majetkové záležitosti
 2. Návrhy ke schválení:
 3. Záležitosti školství na území města Kladna
 4. Záležitosti obecně prospěšných společností a zapsaných ústavů, založených Městem
 5. Pojmenování veřejného prostranství na území města Kladna
 6. Různé
 7. Diskuze
 8. Interpelace
 9. Návrh usnesení
 10. Závěr

 

Je čas na změnu

Chceme radikální změnu v přístupu k opravám infrastruktury a napojení na metropoli. Chceme bezpečné ulice aby Kladno bylo městem, kde se máma o své děti nebude bát. Zdravé školy aby se děti z Kladna dostaly do moderních škol a školek v blízkosti domova a naučily se anglicky tak, že jim jejich vrstevníci na gymnáziích budou závidět. Chceme, aby každá koruna vynaložená městem, byla dohledatelná na internetu.

Cíl?

Vytvořit z Kladna město kde bude radost žít. Moderní ekonomickou základnu, kam budou za prací, vzděláním a sportem jezdit lidé z celého okolí. Město, které v kvalitě života a poskytovaných služeb bude patřit ne ke špičce v okrese nebo v kraji, ale ke špičce ve světě.

To je naše vize.

Celý program ODS do komunálních voleb v roce 2018

Naši kandidáti

Kde nás můžete potkat?

Cyklostezky na Kladně

🤔Zkuste hádat, kolik metrů cyklostezek vzniklo na Kladně v posledních 4 letech.

Nebudeme vás napínat, je to 0.

To chceme změnit:
👉Chceme cyklostezky, které lidem usnadní pohyb po městě a umožní dětem bezpečně dojíždět na kolech do školy nebo na tréninky.
👉 Stávající cyklostezky opravíme a přidáme odpočívadla.
👉 Ve spolupráci s ostatními obcemi, rozšíříme stávající síť cyklostezek v okolí Kladna.

Více v našem programu Kladno+ https://odskladno.cz/program/sport/