Cyklostezky na Kladně

🤔Zkuste hádat, kolik metrů cyklostezek vzniklo na Kladně v posledních 4 letech.

Nebudeme vás napínat, je to 0.

To chceme změnit:
👉Chceme cyklostezky, které lidem usnadní pohyb po městě a umožní dětem bezpečně dojíždět na kolech do školy nebo na tréninky.
👉 Stávající cyklostezky opravíme a přidáme odpočívadla.
👉 Ve spolupráci s ostatními obcemi, rozšíříme stávající síť cyklostezek v okolí Kladna.

Více v našem programu Kladno+ https://odskladno.cz/program/sport/

Podklady pro 19. zasedání zastupitelstva města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna, se bude konat 20. června 2018 v 8:00 hod, ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT  na nám. Sítná v Kladně.


Podklady pro 19. zasedání ZM – 20. 6. 2018 ke stažení

Podklady pro 19. zasedání ZM – 20. 6. 2018 ke stažení 2.část


Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Záležitosti čestných občanství, cen a čestných uznání města Kladna
 3. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kladna pro volební období 2018 – 2022
 4. Rozpočet Statutárního města Kladna za rok 2017
  1. Závěrečný účet Města za rok 2017
  2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města za rok 2017
 5. Rozpočet Statutárního města Kladna za rok 2017
  1. Účetní závěrka Města za rok 2017
 6. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2018
  1. Poskytování dotací a darů Městem
  2. Rozpočtová opatření Města na rok 2018
 7. Majetkové záležitosti
 8. Regulační plán Kladno – Podprůhon (RP3)
  1. Vydání Regulačního plánu Kladno – Podprůhon (RP3)
 9. Regulační plán Kladno – Štechova (RP4)
  1. Vydání Regulačního plánu Kladno – Štechova (RP4)
 10. Projekty kofinancované z fondů EU
 11. Záležitosti společností, v nichž má Město obchodní podíl
  1. Záležitosti společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
 12. Návrhy ke schválení:
  1. Záležitosti školství na území města Kladna
  2. Záležitosti MAD ve městě Kladně
  3. Pojmenování stávající prodloužené ulice a pojmenování nově vzniklé ulice na území města Kladna
 13. Různé
 14. Diskuze
 15. Interpelace
 16. Návrh usnesení
 17. Závěr

Lékárna s nepřetržitým provozem

👉 Chceme na Kladně zajistit lékárnu s nepřetržitým provozem. Z pohledu města jde o drobnost. Drobnost, kterou když člověk potřebuje, je k nezaplacení. Proto podpoříme kladenskou nemocnici tak, aby její lékárna mohla fungovat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Více o návrzích ODS pro zlepšení života na Kladně najdete v našem programu Kladno+ 🖱️www.odskladno.cz

Podklady pro 18. zasedání zastupitelstva města Kladna

Zastupitelstvo města Kladna, které se bude konat 25. dubna 2018 v 8:00 hod. Ve velkém konferenčním sále objektu č.p. 3105 Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT  na nám. Sítná v Kladně.


Podklady pro 18. zasedání ZM – 25. 4. 2018 ke stažení


Navržený program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území Statutárního města Kladna za rok 2017
 3. Zpráva o činnosti Městské policie Kladno za rok 2017
 4. Rozpočet Statutárního města Kladna na rok 2018
  • Rozpočtová opatření Města na rok 2018
 5. Majetkové záležitosti
 6. Územní plán Kladno
  • Vydání změn č. 1B a č. 1C Územního plánu Kladno
  • Pořízení změn č. 2 Územního plánu Kladno
 7. Regulační plán Kladno – Vojtěšská huť (RP2)
  • Vydání Regulačního plánu Kladno –  Vojtěšská huť (RP2)
 8. Návrhy ke schválení:
  • a)Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 43/18 „O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kladna“
  • b)Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 49/18 „O regulaci rušení nočního klidu“
  • c)Obecně závazná vyhláška Statutárního města Kladna č. 56/18 „O nočním klidu“
  • d)Záležitosti školství na území města Kladna
 9. Různé
 10. Diskuze
 11. Interpelace
 12. Návrh usnesení
 13. Závěr