Informace k rekonstrukci zimního stadionu

První etapa jejíž součástí je nová střecha a plášť zimního stadionu, začne na konci hokejové sezony 2020/2021 tak aby zásah do té další byl, pokud možno co nejmenší. Odhadovaná cena první etapy je v tuto chvíli 150 milionů korun.

Další etapy počítají s rekonstrukcí interiéru haly, zázemí pro hráče a vytvořením nového patra nad severní tribunou. Východní tribuna potom zůstane i po přestavbě na stání pro domácí fanoušky. Celkové náklady na realizaci všech etap jsou odhadovány na více než 600 milionů korun.

81762626_2453193388278653_5113475865186926592_o

Dny města Kladna srovnání v číslech aneb za méně peněz, více muziky

Protože se mnozí z vás ptali na náklady na kulturní akce, nechali jsme připravit srovnání té největší oproti minulému roku. Konečná čísla máme k dispozici až nyní, kdy doběhlo vyúčtování celé akce.

opraveno-ODS-2019.png“V roce 2019 jsme Dny města Kladna pořídili za méně než polovinu oproti roku 2018, přitom na akci přijelo více umělců, byla nesrovnatelně lepší technika a hlavně přišlo více návštěvníků,” uvedl primátor města Dan Jiránek a dodává: “Ohromný díky patří lidem z oddělení kultury kteří zajistili aby DNY MĚSTA KLADNA 2019 byly nabité zábavou a aby vše klapalo tak jak má.”

Dny města Kladna v číslech:
💰rozdíl příjmů a výdajů:
2018: 8.100.000 Kč
2019: 3.750.000 Kč

Za rok 2019 byl rekordní příjem 2.240.000 Kč – vstupné, stánky, atrakce, sponzoři. Akci by bylo možné oproti roku 2018 uspořádat dvakrát.

🍲 catering
2018: 939.090 Kč
2019: 145.000 Kč
úspora: 794.090 Kč

🎙️podium a technika
2018: 1.872.739 Kč
2019: 1.209.000 Kč (včetně mega LED plochy)
úspora: 663.739 Kč

👨‍🎤Hlavní koncert
2018 Suzi Quatro 2.990.878 Kč
2019 – Michael Tribute Show 1.400.000 Kč
rozdíl: 1.590.878 Kč

Kladno má rozpočet na rok 2020. Prioritou jsou opravy silnic, škol a podpora sportu.

“Poprvé po pěti letech má Kladno rozpočet sestaven v termínu tak aby mohl být čerpán od 1. ledna. Rozpočet je vyrovnaný počítá s příjmy a výdaji ve výši 1,66 miliardy korun. Nejvíce peněz putuje na obnovu a rozvoj místní infrastruktury. Mezi další priority patří investice do škol a podpora sportu,” uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Rozpočet města Kladna na rok 2020 ke stažení

IMG_3612.jpeg

Zde je výběr z investičních akcí, které Kladno čekají v příštím roce.

Doprava, chodníky a parky:

👉Proběhne revitalizace u Štechovy ulice. Zvýší se počet parkovacích míst, přibydou nové herní prvky pro děti a vznikne nový městský park.
👉Kruhový objezd vznikne na křížení ulic Pražská, Unhošťská a Vodárenská.
👉První etapa rekonstrukce ulice Obránců Míru.
👉Nové parkoviště na Sítné u Domu kultury. Díky tomu, se bude lépe parkovat v přilehlém sídlišti.
👉Revitalizace vjezdu do ulice Holandská.
👉Kompletní oprava ulice Svojsíkova ve Švermově.
👉Nové schody R. Knotka do Podprůhonu.
👉Nová cyklotrasa z ulice Sportovců Ke zvonečku.
👉Sítenské údolí bude nově propojeno s Panskou loukou a ulicí Petra Bezruče.
👉Přírodní park Bukovka.
ŘSD nebude opravovat ulici Unhošťská, díky tomu se městu uvolnily prostředky na další opravy těsně před schválením rozpočtu. Seznam dalších ulic, které se dočkají opravy, bude zveřejněn v průběhu ledna.

Investice do škol:
👉Nová mateřská školka v ulici Vrchlického
👉Bude opravena školka v Motyčíně
👉Přírodní zahrada pro MŠ Na Vyhaslém
👉Základní škola Doberská bude mít novou střechu a sociální zařízení. 7 a 8 ZŠ novou trafostanici a vstupní dveře.
👉14. ZŠ novou podlahu v tělocvičně

Další investice:
👉Nové šatny a zázemí pro klub basebalisty z Miners Kladno
👉V akvaparku bude nový masážní bazén z nerezu
👉Nový sběrný dvůr v Kročehlavech u celního úřadu
👉Rekonstrukce druhého patra v domově pro seniory
👉Muzeum věžáků
👉Nový web města

Kladno má jedinečnou dominantu

“I když Kladeňáci věž znají, málokdo ví o tom, že se jedná o unikátní stavbu, která ve své siluetě ztělesňuje pozdní funkcionalismus třicátých let. Jsem rád, že se díky nápadu, který jsme přinesli před více než deseti lety, podařilo stavbu zachránit a najít pro ni smysluplné využití.” uvedl Radek Větrovec (ODS), předseda představenstva VKM.

73009190_2396899633908029_6276949193906978816_o

Vodařům slouží věž dvěma způsoby. Prvním z nich je hi-tech dispečink pro infrastrukturu, která zásobuje vodou přes 290 tisíc lidí okresů Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Kromě běžného ovládání je dispečink připraven i na zvládání krizových situací, například déletrvajícího sucha či naopak povodní.

Druhým je pak unikátní centrum kybernetické bezpečnosti. To ochrání vodohospodářskou infrastrukturu před hackerskými útoky zvenčí.

„V tuto chvíli je věž zprovozněna pro potřeby vodáren. Připravuje se prohlídková trasa pro školy a veřejnost. My chceme, aby prohlídkové okruhy ve vodárně navazovaly na prohlídku nově vznikajícího muzea věžových domů, které bude jen pár set metrů odtud,“ dodává primátor Jiránek.

Kladno směřuje k energetické soběstačnosti. Pomůže evropský projekt SPARCS.

Město s nízkými emisemi skleníkových plynů. Alespoň jeden energeticky soběstačný, a dokonce plusový komplex či čtvrť, aktivní zapojení kladenských obyvatel do energetické strategie nebo zvyšování podílu obnovitelných zdrojů. Tedy chytrý a zároveň udržitelný rozvoj do roku 2050. K těmto cílům bude směřovat Kladno, které se účastní spolu s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT prestižního mezinárodního projektu SPARCS.

Kladno, Dříň UCEEB_Solární laboratoř SOLAB2 (13)

Kladno , jako jedno z prvních měst z České republiky, získalo možnost podílet se na pětiletém mezinárodním projektu SPARCS zaměřeném na budoucí rozvoj evropských měst, který bude zároveň šetrný k přírodě i lidem. Zahájen byl letos v říjnu. „Projekt nám umožní navázat úzkou spolupráci s vědci , na kterou bychom jinak jen těžko dosáhli. Pro Kladno tak může projektový tým vymyslet i řešení, která ještě nejsou v tuzemsku vyzkoušená. SPARCS podporuje účastnická města ve společné vizi zvyšování životního standardu, šetrné energetické politice, zlepšení kvality ovzduší, elektromobilitě a digitalizaci,“ vysvětluje zaměření projektu kladenský primátor Dan Jiránek.

„Hlavní myšlenkou je, aby města byla aktivním přispěvatelem do energetické bilance. V Kladně by tak v budoucnu mohla vzniknout oblast či čtvrť, která vyrobí za rok více elektřiny a tepelné energie, než spotřebuje, a přebytek bude dodávat do sítě. Město tak může dosáhnout tzv. uhlíkové neutrality, kdy produkování skleníkových plynů z primárních zdrojů kompenzuje vlastní výrobou energie z obnovitelných nebo druhotných zdrojů.“ říká Michal Kuzmič z týmu ČVUT UCEEB.

Projekt, který je součástí většího evropského programu Evropské komise na podporu vědy a výzkumu, HORIZON 2020, sdružuje v jedno společné konsorcium celkem 31 partnerských organizací ze sedmi evropských měst . „Jeho hlavní devizou bude sdílení informací a zkušeností se všemi partnery,“ dodal kladenský radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

Kladno si spolu s dalšími zapojenými městy – Maiou z Portugalska, Kifissií z Řecka, Reykjavíkem z Islandu a Lvovem z Ukrajiny – vytvoří vlastní vizi šitou na míru lokálním potřebám. „Pokud bude naše vize vypracovaná v rámci projektu vyhodnocena jako nejlepší, máme možnost v dalších letech získat prostředky od EU, které by měly pomoct při jejím uvedení v život,“ informoval Lukáš Hanes.

Kromě hlavního partnera ČVUT UCEEB pomohou Kladnu s mapováním výchozího stavu, stanovením konkrétních ambiciózních cílů a cesty k jejich dosažení, přípravou podmínek pro uskutečnění a hledání financování také tzv. vedoucí města – Espoo z Finska a Lipsko z Německa. Ta mají jako lídři se zkušenostmi z oblasti udržitelné energetiky vytvoření vizí za sebou a investice hodné 21. století již realizují. Například město Espoo, které je považováno za nejudržitelnější město Evropy, energeticky plusovou čtvrť právě tvoří.

O energetickou soběstačnost se může zasloužit i veřejnost
Jednou z priorit Kladna je zhruba do dvou let vytvořit standardizovaný plán pro bezuhlíkové a energeticky efektivní město , tzv. SECAP. V něm se mimo jiné zaváže, že do roku 2030 sníží emise města o 40 %, a to především u skleníkových plynů.

Mezi úkoly v projektu SPARCS bude v nadcházejících měsících patřit mapování Kladna v oblasti strategického plánování, dále provedení širšího energetického auditu města a vytvoření jeho výchozího profilu jako základu pro stanovení Vize 2050. Vizi by
Kladno mohlo veřejnosti představit již na konci příštího roku. „Následně bychom chtěli přímo s občany, firmami či investory nad dokumentem diskutovat, zapojit je. Rádi bychom docílili toho, aby lidé měli zájem na tom, jak město energeticky funguje,“ konstatoval Dan Jiránek s tím, že know-how může přinést rovněž zapojení ministerstev, univerzit či evropského Paktu starostů a primátorů a Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), kam se Kladno hodlá v dohledné době jako jedno z mála českých měst přidružit.

Podle vedoucího týmu sociálních vědců ČVUT UCEEB Tomáše Váchy je zapojení obyvatel do energetické „plusovosti“ města technicky možné, a to díky jejich spoluúčasti na budování a provozu lokálních energetických systémů, například fotovoltaických a fototermických systémů, tepelných čerpadel aj.

Kladno, Dříň UCEEB_Solární laboratoř SOLAB2 (9)
Vzniknou termosnímky města
Projekt SPARCS umožní Kladnu provést termosnímkování celého města . „Majitelé nemovitostí včetně obytných i rodinných domů by díky němu měli mít v budoucnu přístup k informacím, jak je na tom zrovna jejich objekt s úniky tepla,“ upozornil na první výstup projektu vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky kladenského magistrátu Pavel Rous.

Kladenská vize: využití důlní vody pro teplo domovů.
Ambiciózní cíle v oblasti energetiky si dala v minulých letech i další česká města. Litoměřice například hodlají využít pro vytápění geotermální energii z hlubinných vrtů. I Kladno má své specifikum. „V kladenském podzemí se nacházejí miliony kubíků důlní vody , které by mohly sloužit jako obrovský tepelný zásobník. V létě by se voda pod zemí ohřívala ze sluneční energie a v zimě by akumulované teplo mohlo vytápět město. Je to však velmi finančně náročné a musela by se pečlivě prověřit otázka proveditelnosti. V holandském městě Haarlem už ale takový projekt funguje, takže řešitelné to je,“ nastínil jednu z možných vizí kladenský primátor.

Zdroj: MF Dnes.

Město podalo trestní oznámení. Ubytovna nemůže být otevřena.

Vedení města Kladno podalo v souvislosti s ubytovnou v Rozdělově, která v dubnu vyhořela a musela být z bezpečnostních důvodů uzavřena, trestní oznámení. Rozhodla o tom městská rada. Zároveň také projednala stížnost obyvatel kladenských ulic v okolí ubytovny.

„Nejen k rozdělovské ubytovně se uskutečnila řada intenzivních jednání a důkladně jsme o ní debatovali také s externími právníky. Na prvním místě přitom musí být veřejný zájem. Protože je i z dopisu, který přišel na radnici, zřejmé, že se obyvatelé ulic Doberská, Kořenského, Zeyerova a dalších obávají o zdraví a bezpečnost, podali jsme trestní oznámení. A to pro podezření, že neznámý pachatel či pachatelé v souvislosti s ubytovnou v Rozdělově spáchali trestný čin obecného ohrožení,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Vše tak prošetří orgány činné v trestním řízení.“

IMG_7769.jpg

Podle městu aktuálně známým informacím provozovatel rozdělovské ubytovny zajistil po dubnovém požáru nápravu pouze částečně, a to z pohledu požárních předpisů. Co se týče požadavků stavebního úřadu, zatím se situace nezměnila. Objekt nemůže být otevřen.

V Kladně je v současné době dvacet pět ubytoven, jejichž nájemcům se vyplácejí sociální dávky. Jsou zcela plné, a to i kvůli zrušení opatření obecné povahy k bezdoplatkové zóně (OOP).  Zrušil ho Středočeský kraj, zjednodušeně proto, že ho minulé vedení města nevhodně připravilo jako celoplošné. Radnice nyní chystá nové OOP tak, aby odpovídalo platné legislativě.

Kladenská výzva

Systém trestání za přestupky v našem státě kolabuje. Jediným trestem za spáchání přestupku je pokuta. V České republice existuje skupina obyvatel, bez prokazatelných příjmů a majetku, které nelze postihovat a kteří proto opakovaně porušují zákon, bez jakékoli újmy.

kladenská-výzva

Tento stav netrápí jen obyvatele našeho města. Za poslední více než půl rok jsem se často setkával s obyvateli jednotlivých kladenských čtvrtí. Bez ohledu na to, zda se jednalo o sídliště nebo o oblasti s rodinnými domky, považovali občané za nejdůležitější zajištění veřejného pořádku. Požadují od města, aby je ochránilo proti krádežím, nadávkám, rušení nočního klidu a dalším přestupkům proti majetku a občanskému soužití. Zmíněné přestupky většinou páchají znovu a znovu tytéž osoby.

Občané uvádějí, že pokud přestupky nahlásí, náprava je jen krátkodobá. Ano, v lepším případě přijede městská policie nebo policie ČR, udělí blokovou pokutu na místě, nebo sepíše hlášení a věc předá na vyřízení správnímu orgánu, ale za chvíli ty samé osoby vesele páchají přestupky dál.

Někteří lidé již na oznamování přestupků rezignovali, jiní naopak uvažují o tom, že vezmou spravedlnost do vlastních rukou. Systém odstrašování pachatelů přestupků podle nich zkolaboval. Občan, který chodí do práce, nebo pobírá důchod a spáchá přestupek, dostane pokutu, tu zaplatí a příště si spáchání přestupku rozmyslí. Člověk, který nemá žádné prokazatelné příjmy či majetek, je prakticky nepostižitelný. Pokutě se jen zasměje. Nejen v našem městě jsou výtečníci, kteří prokazatelně páchají přestupky jako na běžícím pásu, a nic se jim nestane.

Proto potřebujeme, aby se tímto problémem začala zabývat zodpovědná místa, především ministerstva spravedlnosti a vnitra a obě komory našeho parlamentu. Osoby opakovaně páchající přestupky musí být postižitelné i finančně, např. na sociálních dávkách. Kromě toho musí existovat i účinné alternativní tresty jako jsou obecně prospěšné práce, účinně vymahatelné omezení jejich pohybu v určitých lokalitách nebo domácí vězení. Zřejmě bude nutné začít posuzovat opakované závažné přestupky proti veřejnému pořádku jako trestný čin, podobně jako u krádeží.

Je nutné zajistit, aby za přestoupení zákona nebyli postihováni jen slušní lidé, ale především ti neslušní.

Ing. Dan Jiránek
Primátor Statutárního města Kladno

https://mestokladno.cz/kladenska-vyzva-prestupku-pribyva-vymahatelnost-postihu-je-minimalni-reste-katastrofalni-situaci/d-1477086/p1=2100050370?fbclid=IwAR2Hfiudb7h6PLP38ZNjT1h90dzolmrHp9rdwTeP8VPMKps2w4Ocy8DlHuY

Město vypsalo výběrové řízení na nového jednatele divadla

Provoz divadla se musí stabilizovat, a to zejména po finanční stránce. Rovněž je třeba ekonomiku zprůhlednit, umět řádně vysvětlit a eliminovat nevýhodné smluvní vztahy.

Je nepřijatelné, aby se dál prohlubovala ztráta, škrtaly mzdy herců a zaměstnanců a zároveň s tím vybraným soukromým osobám, které v divadle nezastávaly žádnou funkci, rozdávaly dary ve výši stovek tisíců korun.

„V Divadle Kladno je třeba změnit ekonomiku,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a dodává: „Rozhodně nechceme měnit dramaturgii, tedy vlastní kulturní činnost divadla, naopak. Odborná ekonomická stabilizace má divadlu přinést víc peněz, což by se logicky v dobrém projevilo i na mzdách zaměstnanců divadla a rozvoji divadla. Teď to bohužel bylo tak, že i když město na divadlo vyčlenilo stejné peníze jako loni, odměny a mzdy divadelníku se snížily. Proč není jasné.“

 

Opravy chodníků a silnic červen 2019

Z důvodů uzavírek ulic Gen. Klapálka, Milady Horákové a Doberské není možné opravovat na dalších frekventovaných místech. To ale neznamená, že by se opravy ostatních silnic zcela zastavily. Opravuje se na méně frekventovaných místech, kde to není tolik vidět…

Nyní byla dokončena oprava náměstí Jana Opletala a okolních ulic v Rozdělově. Opravuje se také Kladenská na Korei a dokončuje se Sokolská v Motyčíně. V blízké době by se měla začít opravovat ulice Dr. Vrbenského (vedle hlavní pošty). Připravuje se oprava Wolkerovy, Kralupské (Lidická – Ininova) a V. Beránka (Žižkova – Husova).