Opravy chodníků a silnic červen 2019

Z důvodů uzavírek ulic Gen. Klapálka, Milady Horákové a Doberské není možné opravovat na dalších frekventovaných místech. To ale neznamená, že by se opravy ostatních silnic zcela zastavily. Opravuje se na méně frekventovaných místech, kde to není tolik vidět…

Nyní byla dokončena oprava náměstí Jana Opletala a okolních ulic v Rozdělově. Opravuje se také Kladenská na Korei a dokončuje se Sokolská v Motyčíně. V blízké době by se měla začít opravovat ulice Dr. Vrbenského (vedle hlavní pošty). Připravuje se oprava Wolkerovy, Kralupské (Lidická – Ininova) a V. Beránka (Žižkova – Husova).

Sekat či nesekat, toť otázka

Najít optimální míru seče není jednoduché. Snažíme se sekání ve městě optimalizovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému vysychání. Na mnoha místech, zejména v sídlištích, je udržován vyšší trávník, který v období veder lépe drží vlhkost a snižuje okolní teplotu. Nevýhodou je, že po dešti pak mnohem rychleji startuje růst trávy.

sekat-ci-nesekat
Pokud chceme ve městě snížit v těchto vedrech teplotu a zadržet vlhkost, musíme se smířit s tím, že po dešti občas tráva vyroste tak rychle, že ji firmy nestihnou posekat. Na některých místech bude tedy vyšší, než se na ně podle plánu údržby postupně firmy dostanou.
Nevýhodou tohoto postupu je, že nikdo nemá křišťálovou kouli a neví, kdy bude pršet. Jeden vydatný déšť může znamenat, že tráva vyroste za týden pomalu do pasu. I když mají seč ve městě na starosti tři firmy, není v jejich možnostech posekat celé město za jeden den. Situace je o to komplikovanější, pokud prší několik dní za sebou, kdy tráva roste, ale nejde sekat.
Druhou možností je provádění seče nakrátko. Na pohled to bude hezčí, ale jen do doby, než trávník vyschne. Spolu s tím dojde v období veder k vysychání travnatých ploch, které způsobí zvýšení teploty ve městě. Čerstvě posekaný trávník vypadá hezky, ale podle většiny odborníků má takový způsob sekání na klima ve městě spíš negativní vliv.

V tuto chvíli vytipováváme několik míst s nižším pohybem obyvatel, kde by měly být vysazeny květinové louky. 🌼 🌺🌸

Podjezd ve Vodárenské čeká oprava

Most i opěrné zídky podjezdu ve Vodárenské jsou ve špatném stavu a je potřeba je opravit. Doba opravy jedné opěrky je odhadovaná na dva měsíce a je kvůli ní nutné zavřít jeden jízdní pruh. Vzhledem k dalším uzavírkám, není možné s opravami začít v tomto roce.

FBV1

Oprava severní části by měla být zahájena o prázdniny v příštím roce. Zároveň s tím bude opravena zídka a přilehlý chodník. V následujícím roce by měla proběhnout oprava jižní zídky a rekonstrukce mostu.

Z důvodu bezpečnosti bude přesunut přechod na nebezpečném horizontu, který od podjezdu směrem k Bestu.

Prvotní obavy lidí z toho že bude podjezd zasypán, byly zažehnány hned na začátku včerejšího setkání u 8 ZŠ. Následně se rozběhla debata o problémech celé lokality. Vše je vyznačeno a je teď na magistrátu, aby problémy a požadavky občanů zhodnotil a začal postupně řešit.

Informace k přestavbě autobusového nádraží

Ihned v prosinci jsme začali zjišťovat informace ohledně projektu autobusového nádraží 🚌

50819654_2202782629986398_6601734423262003200_n

Klíčové informace:
– Je požádáno o stavební povolení, vzhledem k tomu, že se jeden z účastníků řízení odvolal, není zatím jisté, zda projekt v této podobě stavební povolení získá. V současné chvíli není možné se stavbou začít.

– Přes ulici (Duk. Hrdinů) umožnil nový regulační plán stavbu dalšího supermarketu, kde má výhledově vzniknout parkovacích 300 míst. O záměru jsme se dozvěděli až v prosinci, ve chvíli, kdy za nás kontaktovali zástupci investiční společnosti s informací, že mají dohodu o změně křižovatky u vjezdu do nádraží z T na X přičemž v lokalitě Maďarky by měl vzniknout další supermarket Kaufland. (na obrázku vpravo dole)

– Původní projekt přestavby autobusového nádraží vznikl na základě architektonické soutěže z roku 2016 a počítal s tím, že se přilehlý supermarket Lidl se posune směrem do ulice Dukelských Hrdinů. Bohužel nedošlo k dohodě a díky tomu, se projekt na komplexní přestavbu začal měnit až do současné podoby, kdy přilehlý supermarket zůstává na svém místě, není možné postavit budovu a propojit podzemní parkoviště nádraží se supermarketem.

– Odhadovaná cena první etapy (modře vyznačená) je 345 mil. Město má přislíbenou dotaci ve výši 100 milionů na terminál, dotaci 63-76 mil na podzemní parkoviště nezískalo.

– Celkově bychom v první etapě postavili za 245 milionů novou plochu pro odstavy autobusů (10), nové nástupní plochy (8), odbavovací terminál a podzemní parkoviště P+R. Velká část investice přitom padne na terénní úpravy, kdy je plocha stávajícího nádraží snížena a vyhloubena pro potřeby parkoviště. Cena na jedno parkovací místo by vycházela kolem 1 milionu korun.

– Druhá etapa odhad 130 milionů (šedé části – kancelářská budova a okolní budovy)

– Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány ve výší necelé půl miliardy. Vzhledem k tomu, že projekt jde hluboko pod povrch, počítá s přeložkami všech sítí a stavbou masivní opěrné zdi pod Poštovním náměstím je velice pravděpodobné, že náklady na stavbu, by ve finále byly mnohem vyšší.

Proto jsme začali hledat cesty, jak stávající projekt změnit, tak aby cestující měli komfort nového nádraží při snížení nákladů na jeho stavbu.

Hledáme možnosti, jak snížit cenu projektu například tím, že by došlo k přetrasování autobusových linek. Plochy, které by byly vyhrazeny pro odstavy pro autobusů, by mohly být částečně využít jako parkoviště, čímž by došlo k výrazné úspoře za stavbu podzemního parkoviště.

Na nádraží nastupuje 700 lidí denně pro které je plánováno 8 zastávek. (pro srovnání na nám Svobody nastupuje kolem 4000–4200 lidí denně) Je tedy otázka, zda má projekt, který by stál jeden roční investiční rozpočet města, v takové míře smysl.

O finální podobě nádraží se bude rozhodovat v příštích měsících. O dalším postupu vás budeme průběžně informovat.

Kladno bez heren

Zastupitelé města Kladna dnes odsouhlasili konec heren ve městě. Plníme tak jeden z bodů našeho programu.

Ve městě je nyní nahlášených přibližně 800 herních automatů. Nová vyhláška neumožní povolení žádného nového hracího automatu ve městě. Provoz už povolených automatů bude možný maximálně do konce platnosti vydaných licencí, což by mělo být nejpozději do konce října 2021 (licence byly minulým vedením primátora Volfa obnoveny těsně po volbách).

Opozice hnutí Volba pro Kladno předložila argumenty, které jsou totožné s postoji majitelů heren. Tvrdí, že zákaz heren povede ke zvýšené kriminalitě.

Nesmyslnost tohoto názoru, potvrzuje starosta Kolína, kde díky zákazu hazardu ve městě naopak kriminalita poklesla, ubylo vandalů a zlepšil se noční klid.