Skip to main content
Aktuality

Kladenská výzva

By 3. 7. 2019No Comments

Systém trestání za přestupky v našem státě kolabuje. Jediným trestem za spáchání přestupku je pokuta. V České republice existuje skupina obyvatel, bez prokazatelných příjmů a majetku, které nelze postihovat a kteří proto opakovaně porušují zákon, bez jakékoli újmy.

kladenská-výzva

Tento stav netrápí jen obyvatele našeho města. Za poslední více než půl rok jsem se často setkával s obyvateli jednotlivých kladenských čtvrtí. Bez ohledu na to, zda se jednalo o sídliště nebo o oblasti s rodinnými domky, považovali občané za nejdůležitější zajištění veřejného pořádku. Požadují od města, aby je ochránilo proti krádežím, nadávkám, rušení nočního klidu a dalším přestupkům proti majetku a občanskému soužití. Zmíněné přestupky většinou páchají znovu a znovu tytéž osoby.

Občané uvádějí, že pokud přestupky nahlásí, náprava je jen krátkodobá. Ano, v lepším případě přijede městská policie nebo policie ČR, udělí blokovou pokutu na místě, nebo sepíše hlášení a věc předá na vyřízení správnímu orgánu, ale za chvíli ty samé osoby vesele páchají přestupky dál.

Někteří lidé již na oznamování přestupků rezignovali, jiní naopak uvažují o tom, že vezmou spravedlnost do vlastních rukou. Systém odstrašování pachatelů přestupků podle nich zkolaboval. Občan, který chodí do práce, nebo pobírá důchod a spáchá přestupek, dostane pokutu, tu zaplatí a příště si spáchání přestupku rozmyslí. Člověk, který nemá žádné prokazatelné příjmy či majetek, je prakticky nepostižitelný. Pokutě se jen zasměje. Nejen v našem městě jsou výtečníci, kteří prokazatelně páchají přestupky jako na běžícím pásu, a nic se jim nestane.

Proto potřebujeme, aby se tímto problémem začala zabývat zodpovědná místa, především ministerstva spravedlnosti a vnitra a obě komory našeho parlamentu. Osoby opakovaně páchající přestupky musí být postižitelné i finančně, např. na sociálních dávkách. Kromě toho musí existovat i účinné alternativní tresty jako jsou obecně prospěšné práce, účinně vymahatelné omezení jejich pohybu v určitých lokalitách nebo domácí vězení. Zřejmě bude nutné začít posuzovat opakované závažné přestupky proti veřejnému pořádku jako trestný čin, podobně jako u krádeží.

Je nutné zajistit, aby za přestoupení zákona nebyli postihováni jen slušní lidé, ale především ti neslušní.

Ing. Dan Jiránek
Primátor Statutárního města Kladno

https://mestokladno.cz/kladenska-vyzva-prestupku-pribyva-vymahatelnost-postihu-je-minimalni-reste-katastrofalni-situaci/d-1477086/p1=2100050370?fbclid=IwAR2Hfiudb7h6PLP38ZNjT1h90dzolmrHp9rdwTeP8VPMKps2w4Ocy8DlHuY

Close Menu

ODS Kladno

Ivana Olbrachta 60
27201 Kladno

E:info@odskladno.cz
T: 776 325 000