Skip to main content
Aktuality

Informace k přestavbě autobusového nádraží

By 27. 1. 2019No Comments

Ihned v prosinci jsme začali zjišťovat informace ohledně projektu autobusového nádraží ?

50819654_2202782629986398_6601734423262003200_n

Klíčové informace:
– Je požádáno o stavební povolení, vzhledem k tomu, že se jeden z účastníků řízení odvolal, není zatím jisté, zda projekt v této podobě stavební povolení získá. V současné chvíli není možné se stavbou začít.

– Přes ulici (Duk. Hrdinů) umožnil nový regulační plán stavbu dalšího supermarketu, kde má výhledově vzniknout parkovacích 300 míst. O záměru jsme se dozvěděli až v prosinci, ve chvíli, kdy za nás kontaktovali zástupci investiční společnosti s informací, že mají dohodu o změně křižovatky u vjezdu do nádraží z T na X přičemž v lokalitě Maďarky by měl vzniknout další supermarket Kaufland. (na obrázku vpravo dole)

– Původní projekt přestavby autobusového nádraží vznikl na základě architektonické soutěže z roku 2016 a počítal s tím, že se přilehlý supermarket Lidl se posune směrem do ulice Dukelských Hrdinů. Bohužel nedošlo k dohodě a díky tomu, se projekt na komplexní přestavbu začal měnit až do současné podoby, kdy přilehlý supermarket zůstává na svém místě, není možné postavit budovu a propojit podzemní parkoviště nádraží se supermarketem.

– Odhadovaná cena první etapy (modře vyznačená) je 345 mil. Město má přislíbenou dotaci ve výši 100 milionů na terminál, dotaci 63-76 mil na podzemní parkoviště nezískalo.

– Celkově bychom v první etapě postavili za 245 milionů novou plochu pro odstavy autobusů (10), nové nástupní plochy (8), odbavovací terminál a podzemní parkoviště P+R. Velká část investice přitom padne na terénní úpravy, kdy je plocha stávajícího nádraží snížena a vyhloubena pro potřeby parkoviště. Cena na jedno parkovací místo by vycházela kolem 1 milionu korun.

– Druhá etapa odhad 130 milionů (šedé části – kancelářská budova a okolní budovy)

– Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány ve výší necelé půl miliardy. Vzhledem k tomu, že projekt jde hluboko pod povrch, počítá s přeložkami všech sítí a stavbou masivní opěrné zdi pod Poštovním náměstím je velice pravděpodobné, že náklady na stavbu, by ve finále byly mnohem vyšší.

Proto jsme začali hledat cesty, jak stávající projekt změnit, tak aby cestující měli komfort nového nádraží při snížení nákladů na jeho stavbu.

Hledáme možnosti, jak snížit cenu projektu například tím, že by došlo k přetrasování autobusových linek. Plochy, které by byly vyhrazeny pro odstavy pro autobusů, by mohly být částečně využít jako parkoviště, čímž by došlo k výrazné úspoře za stavbu podzemního parkoviště.

Na nádraží nastupuje 700 lidí denně pro které je plánováno 8 zastávek. (pro srovnání na nám Svobody nastupuje kolem 4000–4200 lidí denně) Je tedy otázka, zda má projekt, který by stál jeden roční investiční rozpočet města, v takové míře smysl.

O finální podobě nádraží se bude rozhodovat v příštích měsících. O dalším postupu vás budeme průběžně informovat.

Close Menu

ODS Kladno

Ivana Olbrachta 60
27201 Kladno

E:info@odskladno.cz
T: 776 325 000